Konserthuset med amfianlegget og hovedinngangen på bakkeplan.

Stavanger konserthus

Stavangers nye storstue

Med det nye konserthuset i Sandvigå i Stavanger har Norge fått enda en musikkarena av internasjonal klasse. Og Stavanger har fått et kulturhus med mange muligheter.


 
Utsikt fra foajéarealet på sjøsiden av orkestersalen. 

Utsikt fra foajéarealet på sjøsiden av orkestersalen. 

View from the foyer outside the main concert hall, facing the harbour.

 
The main foyer, upper level.

The main foyer, upper level.

Publikumsfoajé, øvre del. 

 Foajeens dobbeltfasade mot amfiet. 

 Foajeens dobbeltfasade mot amfiet. 

The double facade of the foyer, facing the outdoor amphitheatre.

Trapperom og gallerier utenfor orkestersalens røde betongvegg.

Trapperom og gallerier utenfor orkestersalens røde betongvegg.

From the gallery outside the red concrete box of the concert hall.

Publikumsfoajeen med Jeffrey Inabas installasjon ”Skylight 2”. 

Publikumsfoajeen med Jeffrey Inabas installasjon ”Skylight 2”. 

The foyer with Jeffrey Inaba‘s “Skylight 2”. 

Foajeen på åpningsforestillingen, med dansere inne i dobbeltfasaden.

Foajeen på åpningsforestillingen, med dansere inne i dobbeltfasaden.

From the opening performance, with dancers inside the facade.

Stavanger konserthus. Fra åpningsforestillingen. Foto: Jon Ingemundsen

Stavanger konserthus. Fra åpningsforestillingen.

Stavanger Concert Hall. From the opening night.

Foto: Jon Ingemundsen
 
Foajeen med vid utsikt mot Vågen og havna, og videre over byen og øyene bak. 

Foajeen med vid utsikt mot Vågen og havna, og videre over byen og øyene bak. 

The foyer with a wide view of the Vågen Bay and the harbour, and on to the city centre and the islands in the fjord.

 
Foajeen med vid utsikt mot Vågen og havna, og videre over byen og øyene bak. 

Foajeen med vid utsikt mot Vågen og havna, og videre over byen og øyene bak. 

The foyer with a wide view of the Vågen Bay and the harbour, and on to the city centre and the islands in the fjord.

Orkestersalen. Balkongene er fristilt fra veggene bak. Flyttbare elementer i tak og på bakveggene gjør at salen kan “stemmes” som et instrument.

Orkestersalen. Balkongene er fristilt fra veggene bak. Flyttbare elementer i tak og på bakveggene gjør at salen kan “stemmes” som et instrument.

The concert hall. The balcony structure is separated from the walls. The space can be “tuned” with moveable elements. 

Orkestersalen. Balkongene er fristilt fra veggene bak. Flyttbare elementer i tak og på bakveggene gjør at salen kan “stemmes” som et instrument.

Orkestersalen. Balkongene er fristilt fra veggene bak. Flyttbare elementer i tak og på bakveggene gjør at salen kan “stemmes” som et instrument.

The concert hall. The balcony structure is separated from the walls. The space can be “tuned” with moveable elements. 

Stavanger konserthus. Orkestersalens fokuserte kravspesifikasjon og kompromissløse akustikk gir en klar arkitektur. Foto:  Jiri Havran

Stavanger konserthus. Orkestersalens fokuserte kravspesifikasjon og kompromissløse akustikk gir en klar arkitektur.

Stavanger Concert Hall. Main acoustic hall.

Foto: Jiri Havran
Stavanger konserthus. Orkestersalen. Foto:  Jon Ingemundsen

Stavanger konserthus. Orkestersalen.

Stavanger Concert Hall. The main acoustic hall.

Foto: Jon Ingemundsen
Stavanger konserthus. Åpningskonsert i orkestersalen. Foto:  Jon Ingemundsen

Stavanger konserthus. Åpningskonsert i orkestersalen.

Stavanger Concert Hall. Opening night in the acoustic hall.

Foto: Jon Ingemundsen
Flerbrukssalen, en robust boks med variable setekonstellasjoner. Balkongfrontene er i strekkmetall.

Flerbrukssalen, en robust boks med variable setekonstellasjoner. Balkongfrontene er i strekkmetall.

The multi-purpose hall, a robust box offering a variety of seating arrangements.

Stavanger konserthus. Åpnings-
konsert i flerbrukssalen. Foto:  Jon Ingemundsen

Stavanger konserthus. Åpnings- konsert i flerbrukssalen.

Stavanger Concert Hall. Opening night in the multi-purpose hall.

Foto: Jon Ingemundsen
Flerbrukssalen, en robust boks med variable setekonstellasjoner. Balkongfrontene er i strekkmetall.

Flerbrukssalen, en robust boks med variable setekonstellasjoner. Balkongfrontene er i strekkmetall.

The multi-purpose hall, a robust box offering a variety of seating arrangements.

Parkanlegget forbinder konserthuset med Bjergstedparken.

Parkanlegget forbinder konserthuset med Bjergstedparken.

The landscaping connects the concert hall with the adjacent Bjergsted Park.

Møtet mellom den betongkledte orkestersalen og den glassinnhyllede flerbrukssalen.

Møtet mellom den betongkledte orkestersalen og den glassinnhyllede flerbrukssalen.

Junction between the concrete box of the concert hall and the glass-encased multi-purpose hall. 

 
Den dobbelte glassfasaden omgir flerbrukssalen og publikumsfoajeen, og strekker seg ut mot havna.

Den dobbelte glassfasaden omgir flerbrukssalen og publikumsfoajeen, og strekker seg ut mot havna.

The double glazed facade of the foyer stretching towards the harbour.

Konserthuset med amfianlegget og hovedinngangen på bakkeplan.

Konserthuset med amfianlegget og hovedinngangen på bakkeplan.

The concert hall with the outdoor amphitheatre and the main ground floor entrance.

Stavanger konserthus i munningen av Vågen.

Stavanger konserthus i munningen av Vågen.

Stavanger Concert Hall at the mouth of Vågen Bay.

Uteamfiet.

Uteamfiet.

Outdoor amphitheatre.

Situasjonsplan

Situasjonsplan

Site plan

Stavanger konserthus. Plan fra konkurransen som viser konseptet for de to salene. Foto: Ratio arkitekter

Stavanger konserthus. Plan fra konkurransen som viser konseptet for de to salene.

Stavanger Concert Hall. Plan from the competition, showing the concept for the two different halls.

Foto: Ratio arkitekter
Plan 1. etasje. 1. Foajé, 2. Restaurant, bar, 3. Publikumsgarderobe, 4. Orkestersal, 1500 seter, 5. Flerbrukssal, 850 seter, 6. Kantine, artistfoajéer, 7. Øvingsrom, 8. Artistgarderober, 9. Artistinngang, 10. Inntransport, 11. Produksjonsarealer.
 

Plan 1. etasje. 1. Foajé, 2. Restaurant, bar, 3. Publikumsgarderobe, 4. Orkestersal, 1500 seter, 5. Flerbrukssal, 850 seter, 6. Kantine, artistfoajéer, 7. Øvingsrom, 8. Artistgarderober, 9. Artistinngang, 10. Inntransport, 11. Produksjonsarealer.

First floor plan. 1. Foyer, 2. Restaurant, bar, 3. Cloakroom, 4. Concert hall, 1500 seats, 5. Multi-purpose hall, 850 seats, 6. Canteen, artists‘ lobbies, 7. Rehearsal rooms, 8. Artists‘ changing rooms, 9. Back entrance, 10. Transport in, 11. Production areas.

Plan 3. etasje. 1. Foajé, 4. Orkestersal, 1500 seter, 5. Flerbrukssal, 850 seter, 6. Kantine, artistfoajéer, 7. Øvingsrom.
 

Plan 3. etasje. 1. Foajé, 4. Orkestersal, 1500 seter, 5. Flerbrukssal, 850 seter, 6. Kantine, artistfoajéer, 7. Øvingsrom.

Plan second floor. 1. Foyer, 4. Concert hall, 1500 seats, 5. Multi-purpose hall, 850 seats, 6. Canteen, artists‘ lobbies, 7. Rehearsal rooms.

Plan 5. etasje. 1. Foajé, 4. Orkestersal, 1500 seter, 5. Flerbrukssal, 850 seter, 7. Øvingsrom, 12. Mottakelsesrom, 13. Kontorer
 

Plan 5. etasje. 1. Foajé, 4. Orkestersal, 1500 seter, 5. Flerbrukssal, 850 seter, 7. Øvingsrom, 12. Mottakelsesrom, 13. Kontorer

Fourth floor plan. 1. Foyer, 4. Concert hall, 1500 seats, 5. Multi-purpose hall, 850 seats, 7. Rehearsal rooms, 12. Reception room, 13. Offices

Snitt gjennom salene. 4. Orkestersal, 1500 seter.
 

Snitt gjennom salene. 4. Orkestersal, 1500 seter.

Section through the consert halls. 4. Orkestersal, 1500 seter, 5. Flerbrukssal

Langsnitt gjennom foajeen og flerbrukssalen. 
 

Langsnitt gjennom foajeen og flerbrukssalen. 

Long section through the foyer and the multi-purpose hall. 

Langsnitt gjennom orkestersalen. 
 

Langsnitt gjennom orkestersalen. 

Long section through the concert hall.

Detaljsnitt gjennom balkong, orkestersal. 1. Håndløper 2. Balkongfront 3. Belysning 4. Riggerør 5. Brystning 6. Parkettgulv 7. Betongdekke 8. Akustisk himling 9. Akustisk skjørt 10. Mantlet ståldrager 11. Akustisk gardin 12. Akustisk veggkledning 13. Betongvegg 14. Stålsøyle

Detaljsnitt gjennom balkong, orkestersal. 1. Håndløper 2. Balkongfront 3. Belysning 4. Riggerør 5. Brystning 6. Parkettgulv 7. Betongdekke 8. Akustisk himling 9. Akustisk skjørt 10. Mantlet ståldrager 11. Akustisk gardin 12. Akustisk veggkledning 13. Betongvegg 14. Stålsøyle

Detail section through the balcony in the concert hall. 1. Handrail 2. Balcony front 3. Lighting 4. Rigging rails 5. Gallery wall 6. Parquet floor 7. Concrete slab 8. Acoustic ceiling 9. Acoustic skirt 10. Sleeved steel beam 11. Acoustic curtain 12. Acoustic wall cladding 13. Concrete wall 14. Steel column

I 2003 utlyste Stavanger kommune en arkitektkonkurranse om nytt konserthus på en tomt i Sandvigå, nedenfor det gamle konserthuset i Bjergstedparken. Utenriksterminalen skulle flytte til Risavika og etterlot en stor asfaltert flate omgitt av en fjellskjæring, bare minutters gange langs den ”Blå promenade” fra sentrum.

Hovedgrep

Ved å gjenoppbygge terrenget i bukta ”Sandvigå” fikk vi etablert et stort uteamfi med parkering under bakken. Hovedretningen på konserthuset ble lagt mot sjøen, med referanse til gammel sjøhustypologi, og vi bevarte utsynet mot den aktive havna i øst med byøyene og Ryfylkeheiene i bakgrunnen. Derved danner også sydveggen i konserthuset en beskyttende vegg for forplassen og amfiet.

Programmet ba om to saler som var tilnærmet like i volum, men komplementære i innhold: én sal spesialisert for naturlig akustikk, med tanke på Stavanger symfoniorkester, og én sal for variert bruk, spesielt elektronisk forsterket musikk som rock og jazz, men også musikkteater og dans, samt kongresser og banketter. Vi la salene i hver sin bygningskropp: den akustiske er tenkt som et tandert instrument i en beskyttende kasse av betong, og flerbrukssalen som en robust boks i et glassprisme. Betongkassen inneholder øvingsrom og garderober for artister, samt kontorer og møterom for administrasjonen. Glassprismet er ett stort åpent volum med publikumsfunksjoner, og med utsikt til omgivelsene.

Orkestersalen

Orkestersalen med 1500 plasser bygger på ”skoeskeprinsippet”, kjent fra klassiske konsertsaler. I samarbeid med akustiker er balkongene trukket inn i rommet og frigjort fra veggene, som gir både tidligrefleks av lyden og beholder det store volumet. Himlingen på nesten 1000 kvm kan heves og senkes fem meter, noe som endrer salens volum og etterklangstid og gir mulighet til å ”stemme” salen til kveldens program. Veggene er i varm pigmentert oljet lønn, og gulvene både i sal og på scenen er i oljet ask. Fondveggen domineres av et orgel med 65 stemmer og en fasade som er tegnet av orgelprodusentens arkitekt i samarbeid med Ratio. 

Flerbrukssalen

Flerbrukssalen kan ha tradisjonell prosceniumsoppstilling med om lag 850 plasser, flatt gulv med opp til 1900 publikummere, eller en mengde andre varianter. Det er brukt både teleskoptribuner på luftputer og løftebord for å lette ombygging mellom ulike arrangementer. Formforbildene i denne salen er hentet fra verkstedet og mekanikken, og salen er bevisst gitt mer karakter enn en ren ”black box”. Balkongfrontene er sorte med galvanisert strekkmetall foran, opplyst av LED-lys, og veggene er blålakkerte metallkassetter. Gulvene er i sortbeiset ask. Det er ellers ikke lagt vekt på å skjule teknikken i dette rommet.

Materialbruk

Hovedprinsippet er at fargene ligger i materialene selv, og at det er kontraster mellom gulv og vegger, samt kontrast mellom de komplementære bygningskroppene. 

I glassfoajeen er det lys granitt på gulvet, grå betong i konstruksjonene og grå perforerte metallhimlinger. Flerbrukssalen er kledd utvendig med naturstål lakkert med noe sort pigment. Der betongen ikke har holdt tilstrekkelig kvalitet er den slipt lett, men ikke pusset. 

I den lukkede boksen er det mørke eikegulv, og naturfarget lønn og hvit kalkpuss på veggene. Artist- og administrasjonområdet ligger rundt artistfoajeen i naturbetong. Her er det mørk linoleum og hvitmalt gips som dominerer, med farget laminat og glass som kontraster og hjelp til orientering. 

Betongboksen er kledd utvendig med slipte og polerte betongelementer. Deler av flaten er i glassbetong utviklet i samarbeid med produsenten, og inneholder hvit sement, jernoksidpigment, Drammensgranitt, gjennomfarget rødt glass og silika for å motvirke alkaliereaksjoner. Feltene er skilt med et mønster av fuger, hvor de nederste fugene ligger tettere som om geologiske prosesser presser dem sammen. Vinduene i betongvolumet er plassert i forskjellig liv for å beskrive veggens tykkelse, og limte glasshjørner danner presise aksenter til betongens tyngde og størrelse.

Uteanlegget

Forplassen er belagt med lys grå granitt og terrasseringen er plasstøpt grå betong med innfelte trebenker. Tribunearrangementet brytes blant annet av en kontinuerlig rampe med stigning 1:20, som bringer barnevogner og rullestoler til alle plan. Utgangene fra parkeringshuset er gitt forskjellige farger og kunstnerisk bearbeidelse i form av mosaikkmønstre. På flate partier er det innslag av både gress og blomsterbeplantning, og terrassene domineres av eviggrønt og klatreplanter. Mot sjøen i øst er det skåret en vik med treterrasser rundt, for å bringe vannet så nær huset som mulig. Mot vest er det i forlengelsen av glassvolumet plantet en lund med kirsebærtrær som knytter anlegget til Bjergstedparken.

Om kvelden forvandles glassvolumets store flate til et titteskap for kunsten, opplevelsene og de besøkende innenfor. Foajeen domineres da av Jeffrey Inabas kunstverk ”Skylight 2” og den opplyste mesaninen i lønnefinér. 

English Summary
Stavanger Concert Hall

Architects: Ratio arkitekter AS

The site for the new concert hall is only a short walk away from the town centre, facing the bay. The natural terrain has allowed for a large outdoor amphitheatre, while the main direction of the new complex faces the sea, with reference to the traditional dockside warehouse typology.

The programme for the 2003 design competition asked for two halls of approximately the same volume: one designed for natural acoustics, to house Stavanger Symphony Orchestra, and one multi-purpose hall. This project locates the halls in two separate volumes: The acoustic hall as a fragile instrument protected by a concrete box, and the other as a robust box within a glass prism. The latter box also contains rehearsal rooms, administration and service functions, while the glass prism allows the public area an open view of the surrounding town and landscape.

The main concert hall has 1500 seats and is designed according to the acoustic “shoebox principle”. Moveable ceiling elements makes it possible to “tune” the hall for different purposes. The multipurpose hall can be varied from a proscenium arrangement to a flat floor, to accommodate everything from dance performances to rock concerts.

The expression of the building comes from the colours of the materials themselves: light granite floors, perforated metal ceilings, lacquered sheet steel and red concrete. The concert hall is clad internally with oiled maple panelling, with oiled ash floors. The multipurpose hall has a floor of dark oak.

The plaza and amphitheatre is made of in-situ concrete and granite paving, with occasional ornamentation in the form of colourful mosaics. Flat areas are planted with lawns and flowerbeds, steeper areas covered with climbers. Timber terraces descend to the water’s edge, and a cherry grove connects to the adjacent Bjergsted Park.

Stavanger konserthus
Publisert på nett 17. oktober 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.