Stormen

Stormen

Stille før stormen

Arkitekt:
DRDH Architects

De to bygningene i Bodøs nye kulturkvartal fyller de siste to tomtene i sentrum av gjenreisningsbyen.Bibliotekets fasade mot havna i Bodø. Foto: David Grandorge

Bibliotekets fasade mot havna i Bodø.

The main façade of the Library, facing Bodø harbour.

Foto: David Grandorge
Bodø havn. Foto: David Grandorge

Bodø havn.

Bodø harbour.

Foto: David Grandorge
 
Konserthusets hovedinngang. Foto: David Grandorge

Konserthusets hovedinngang.

Main entrance of the Concert Hall.

Foto: David Grandorge
Storgata med biblioteket i forgrunnen, konserthusets hovedinngang bak. Foto: David Grandorge

Storgata med biblioteket i forgrunnen, konserthusets hovedinngang bak.

Storgata with the Library in the foreground, main entrance to the Concert Hall behind. 

Foto: David Grandorge
 
Bibliotekets havnefasade. Foto: David Grandorge

Bibliotekets havnefasade.

The harbour facade of the library.

Foto: David Grandorge
 
Konserthuset. Foto: David Grandorge

Konserthuset.

The Concert Hall.

Foto: David Grandorge
Biblioteket, med utsikt over sjøen. Foto: David Grandorge

Biblioteket, med utsikt over sjøen.

The Library, with a view of the sea.

Foto: David Grandorge
Trappen i bibliotekets hovedrom.  Foto: David Grandorge

Trappen i bibliotekets hovedrom. 

 Main stair in the Library. 

Foto: David Grandorge
Bibliotekets 2. etasje med trappen. Foto: David Grandorge

Bibliotekets 2. etasje med trappen.

The Library, first floor with main stair.

Foto: David Grandorge
 
Biblioteket. Foto: David Grandorge

Biblioteket.

Library. 

Foto: David Grandorge
Store sal. Foto: David Grandorge

Store sal.

Main Concert Hall.

Foto: David Grandorge
 
Konserthuset. Lille sal.  Foto: David Grandorge

Konserthuset. Lille sal. 

The Concert Hall. Smaller auditorium. 

Foto: David Grandorge
 
Konserthuset. Foajé med bar, 2. et. Foto: David Grandorge

Konserthuset. Foajé med bar, 2. et.

The Concert Hall. First floor foyer and bar.

Foto: David Grandorge
 
Konserthuset. Fra foajeen, 1. et.  Foto: David Grandorge

Konserthuset. Fra foajeen, 1. et. 

The Concert Hall. Ground floor foyer.

Foto: David Grandorge
Situasjonsplan som viser deler av sentrum av Bodø med Stormen kulturhus.

Situasjonsplan som viser deler av sentrum av Bodø med Stormen kulturhus.

Site plan with part of Bodø town centre with the Stormen Culture Centre.

Fra biblioteket. Perspektiv med detaljsnitt av fasaden mot havnen. 

Fra biblioteket. Perspektiv med detaljsnitt av fasaden mot havnen. 

Library. Perspective detail section of the harbour facade. 

Perspektivsnitt gjennom hovedsalen. Viser scenen klargjort for konsert.

Perspektivsnitt gjennom hovedsalen. Viser scenen klargjort for konsert.

Perspective section through main auditorium. Stage prepared for concert.

Perspektivsnitt gjennom hovedsalen. Viser scenen klargjort for teater.

Perspektivsnitt gjennom hovedsalen. Viser scenen klargjort for teater.

Perspective section through main auditorium. Stage prepared for theatre performance.

Biblioteket, 1. etasje.

Biblioteket, 1. etasje.

Library, ground floor. 

Biblioteket, 2. etasje

Biblioteket, 2. etasje

Library, first floor.

Konserthuset, 2. etasje.

Konserthuset, 2. etasje.

Concert Hall, first floor.

Snitt gjennom bysituasjonen med Stormen kulturhus. Konserthuset til venstre og biblioteket til høyre. 

Snitt gjennom bysituasjonen med Stormen kulturhus. Konserthuset til venstre og biblioteket til høyre. 

Site section with Stormen. Concert Hall to the left and Library to the right. 

Snitt B-B gjennom biblioteket.

Snitt B-B gjennom biblioteket.

Section B-B through Library.

Arkitektens beskrivelse

Stormen, Bodøs nye kulturhus, består av to bygninger, konserthus og bibliotek, som er reist på de to siste ubebyggede tomtene i Bodø sentrum. DRDH Architects vant den åpne internasjonale konkurransen om planleggingen av området i 2008, og gikk videre til å vinne den inviterte konkurransen om utformingen av bygningene året etter.

Det 11 200 kvm store konserthuset har fire scener: Store sal, et hovedauditorium med 944 plasser; Lille sal med 260 plasser; Sinus, en musikkscene med plass til 480 publikummere; og Kammersalen, et konsertlokale med 100 seter. Store sal er et innovativt rom som kan transformeres, romlig og lydlig, fra en klassisk teatersal til en konsertsal for symfoniorkester, ved hjelp av et system bestående av bevegelige akustiske veggpaneler. Salen huser Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, ledet av Christian Lindberg.

Det 6 300 kvm store biblioteket er et offentlig bibliotek som inneholder en rekke funksjoner, inkludert barne- og ungdoms­bibliotek, kafé, offentlige møterom og utdannings- og utstillingsrom. Funksjonene er organisert rundt en sentral trapp og “gate” som forbinder inngangene til byen og havnen. Et stort leserom har utsikt over havnen, havet og fjellene gjennom en glassfasade, og fungerer som en “stue” for publikum på et sted hvor værforholdene ofte er ugjestmilde.

Byen

De to bygningene slår an et urbant samspill med både byen og landskapet rundt. Lave skråtak gjenspeiler formen på fjellene og øyene rundt Bodø, og sett fra havna framstår de som én helhetlig figur. De nøye skalerte formene skal gi bygningene en monumental, bymessig kvalitet, men også harmonere med de eksisterende nabobyggene og skape en urban sammenheng.

Fasadene består av ett materiale: Hvite prefabrikkerte betongelementer, stablet og selvbærende. Betongen inneholder en høy andel hvitt marmortilslag. Overflatene er enten polert eller vasket, for å holde på og reflektere de spesielle lysforholdene i Bodø.

“Bibliotekets funksjoner er organisert rundt en sentral trapp og “gate” som forbinder inngangene til byen og havnen.”

Interiøret

Selv om bygningene ligner på hverandre utenfra, er de svært ulikt organisert. Publikumsområdene i konserthuset består av en enfilade sekvens av overlappende rom som kulminerer i scenerommene. Biblioteket derimot, har et åpent indre landskap, under en overheng­ende himling som moderer både målestokken og rommets akustiske karakter. I likhet med fasaden er de indre overflatene også tydelig masseproduserte: en palett av eikefinér, terazzo, gjennomfarget HDF, høytrykkslaminat, veggpaneler av kalsiumsulfat og filt preger begge bygningene.

Landskap

Storgata, Bodøs største offentlige gjennomfartsåre, ble redefinert i DRDHs områdeplan og fikk nytt granittbelegg. Dette tillater motortrafikk, men definerer plassen som et område som primært skal brukes av fotgjengere. Det nye belegget krysser Hålogalandsgata, snur trafikkhierarkiet opp ned og signaliserer at i dét motorveien kommer inn i byen, er det fotgjeng­erne som har forrang.

Landskapsarkitektene i Dark Arkitekter har tatt i bruk denne enkle paletten for å gi bygningene et relativt sømløst underlag. Landskapsløsningen inkluderer store granittblokker der gatenivået stiger opp for å møte bygningens inngangspartier, samt enkle håndløpere, gatemøbler og beplantning med støpejernsdetaljer.

“Granittbelegget definerer plassen mot Storgata som et område som primært skal brukes av fotgjengere.”

Tilgjengelighet

Kulturhuset, biblioteket og landskapet er utformet etter gjeldende standarder for universell utforming. Alle brukere kan komme inn i og benytte bygningene uten hindringer. Prinsippene går igjen i bygningenes generelle utforming av rom og bevegelsesmønster, skilting og framkommelighet, samt i interiørarkitekturen. 
Hver etasje i begge bygg kan nås med heis, og det er toaletter for rullestolbrukere i både publikums- og ansattområdene på hvert nivå. Alle salene i kulturhuset er utformet for å være så tilgjengelige som mulig, med flere soner og større valgfrihet for rullestolbrukere.

English Summary

Stormen, Bodø

Architects: DRDH Architects (UK)

The two buildings of the culture centre Stormen in Bodø, an 11.200 sq.m. concert hall and a 6.300 sq.m. library, have been constructed on the last two vacant urban blocks in the city centre. Shallow pitched roof forms reflect the shape of the surrounding hills and islands, and when seen from the harbour and the sea they appear to conjoin and become a single piece. The façades are white pre-cast concrete elements, stacked and self-supporting. The concrete contains a high proportion of white marble aggregate, and the surfaces reflect the extraordinary light of this sub-Arctic region. The internal surfaces are a combination of oak plywood, terrazzo, through-colour HDF, HPL, calcium sulphate panels and felt. Storgata, the principal public thoroughfare, was redefined as a primarily pedestrian street through the laying of a new granite surface. The buildings and the landscape have been designed to comply with current standards for universal design.

Stormen
Publisert på nett 14. september 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.