Den nedre inngangen fra torget. 

Sykkelhotell, Asker

En del av bylivet

Arkitekt:
mmw arkitekter as

Lett tilgjengelig og trygg parkering skal gjøre ­sykkel til et naturlig valg for pendlere i Asker.


Sykkelhotellet binder sammen to trafikknivåer og tilrettelegger for pendlere.

Sykkelhotellet binder sammen to trafikknivåer og tilrettelegger for pendlere.

The bicycle hotel is aimed at commuters and connects two levels of traffic.

Den nedre inngangen fra torget. 

Den nedre inngangen fra torget. 

Lower entrance from the square.

Sykkelhotellet binder sammen to trafikknivåer og tilrettelegger for pendlere.

Sykkelhotellet binder sammen to trafikknivåer og tilrettelegger for pendlere.

The bicycle hotel is aimed at commuters and connects two levels of traffic.

Den øvre inngangen, åpen adgang. 

Den øvre inngangen, åpen adgang. 

The upper entrance, open access.

Nedre nivå, med abonnementsadgang.

Nedre nivå, med abonnementsadgang.

Lower level with subscription access.

Sykkelhotellets øvre nivå.

Sykkelhotellets øvre nivå.

Inside the bicycle hotel, upper level.

Plan 2.et.

Plan 2.et.

Upper level plan.

Langsnitt.

Langsnitt.

Long section.

Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Site plan.

Fasadedetaljer: Vertikalsnitt ved gesims, vertikale og horisontale innfestingsdetaljer for brakett.

Fasadedetaljer: Vertikalsnitt ved gesims, vertikale og horisontale innfestingsdetaljer for brakett.

Facade details: Vertical section at parapet, vertical and horizontal fastening of brackets. 

Arkitektens beskrivelse

Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Rom Eiendom og Jernbaneverket har i samarbeid bygget sykkelhotell på Asker stasjon.

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjonene skal stimulere til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. Disse sykkelparkeringsplassene er først og fremst tilrettelagt for pendlertrafikk, men er også åpne for alle syklister i Asker sentrum.

Før bygging ble det gjort tellinger som viste at det ble parkert flere sykler nær stasjonen enn det var sykkelstativer. Sykkelhotellets parkeringstilbud skal dermed også avlaste området for “villparkering” av sykler, og det kameraovervåkede sykkelhotellet kan bidra til å redusere antall sykkeltyverier.

Sykkelhotellet er bygget på nordsiden av Asker stasjon, over den eksisterende sykkelparkeringen og skråningen som tidligere var beplantet med busker. Ved å bygge et sykkelparkeringshus i to etasjer kobler man seg i 2. etasje på Bleikerveien via en rampe, noe som gir tilgang for syklister som kommer fra oversiden. Denne parkeringen er gratis og åpen for alle. I 1. etasje er parkeringen låst med abonnementsbasert tilgang. Her tilbys enkle fasiliteter for vedlikehold av sykkel.

“Bygningskroppen er dekket med perforerte aluminiumsplater, med et mønster utviklet spesielt for Asker.”

Bygningskroppen er dekket med perforerte elokserte aluminiumsplater. Platene har fått et mønster utviklet spesielt for Asker med inspirasjon fra bark på gamle asketrær. 

Sett fra torget danner bygget bakteppe for uteservering og bylivsaktivitet på torgplassen og det skjermer for lyd fra togtrafikk. Volumet skal også megle mellom det buede bankbygget og den ombygde stasjonsbygningen.

Sykkelhotellet er godt belyst og transparent, og bidrar dermed til å skape trygghet for brukere og andre som beveger seg i området til alle døgnets tider. 

English Summary
Bicycle hotel, Asker

Architects: mmw arkitekter as

Bicycle hotels are primarily meant to encourage commuters to transfer to bicycles and public transport, but this one at Asker station is also open to general cyclists. The two-storey form mediates between the square and the adjacent office building. The top level, accessible by ramp is free and open to all, while the bottom level is controlled-access and only available by subscription. It also has simple bicycle maintenance facilities.

The façade is made up of anodised aluminium sheets, with a pattern derived from ash bark – a reference to the municipal emblem.

Sykkelhotell, Asker
Publisert på nett 20. mars 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.