Lillestrøm er flere ganger blitt kåret til Norges fremste sykkelby. 

Sykkelhotell, Lillestrøm

Lykten i Lillestrøm

Et enkelt og godt ­synlig tilbud til syklister og andre i Norges beste sykkelby.


Sykkelhotellet med trappen fra torget opp på taket. 

Sykkelhotellet med trappen fra torget opp på taket. 

The bicycle hotel with the stair leading up to the roof.

Inne i sykkelhotellet. 

Inne i sykkelhotellet. 

Inside the bicycle hotel.

Takflaten krager ut og skaper overdekninger i begge ender av bygningen. 

Takflaten krager ut og skaper overdekninger i begge ender av bygningen. 

The roof extends to create sheltered areas at both ends of the building.

Veggene er konstruert av U-profiler i glass, som slipper inn dagslys og gjør at bygningen lyser opp omgivelsene. 

Veggene er konstruert av U-profiler i glass, som slipper inn dagslys og gjør at bygningen lyser opp omgivelsene. 

The walls are constructed of glass U-profile sections.

Lillestrøm er flere ganger blitt kåret til Norges fremste sykkelby. 

Lillestrøm er flere ganger blitt kåret til Norges fremste sykkelby. 

Lillestrøm has been voted Norway’s best cycling town several times.

Sykkelhotellets buede tak skal fungere som en forlengelse av torget foran stasjonen. 

Sykkelhotellets buede tak skal fungere som en forlengelse av torget foran stasjonen. 

The curving roof of the bicycle hotel is intended as an extension of the square in front of the station.

Taket har utsikt over torget. Den øverste delen er dekket med sedum. 

Taket har utsikt over torget. Den øverste delen er dekket med sedum. 

The roof gives a view of the station square. The top half of the roof is planted with sedum.

Snitt A-A

Snitt A-A

Section A-A

Plan 1. 1. Benker

Plan 1. 
1. Benker

Ground level plan. 
1. Benches

Takplan. 1. Benker

Takplan.
1. Benker

Roof plan.
1. Benches

Arkitektens beskrivelse

Stadig flere togstasjoner får nå egne sykkelhotell, som er med på å promotere bruken av sykkel. I oktober 2016 åpnet Sykkelhotellet i Lillestrøm, som flere ganger har blitt kåret til Norges beste sykkelby. Dagens togstasjon på Lillestrøm, tegnet av Arne Henriksen, ble åpnet i 1998 da banen til Gardemoen flyplass ble etablert. Stasjonen er Norges fjerde mest trafikkerte jernbanestasjon.

Sykkelhotellet ligger ved den sørlige stasjonsinngangen. Bygget er utformet som et dynamisk grønt tretak hvilende på en glassboks. Glassboksen består av transparente glassvegger og en betongbase som beskytter bygget fra harde trafikkanter.

Om dagen slipper glassveggene lys inn i interiøret, og på kveldstid lyser bygget opp omgivelsene. Dette gir en følelse av trygghet for brukerne og forbipasserende på nattestid.

Taket fungerer som en forlengelse av torget foran togstasjonen, med en lav og inviterende side mot sør, og en høy side mot øst. Deler av taket er beplantet, mens andre deler har trapper og sitte-benker.

Glassveggene fortsetter over gesimsen og fungerer som et rekkverk. Takflaten bryter gjennom glassveggene på forsiden og baksiden, noe som er med på å markere inngangen og beskytter ventende mot regn.

Det har vært et poeng å synliggjøre konstruksjonen og særlig de buede limtredragerne, da de er med på å forsterke inntrykket av det bølgende taket. 

Interiøret er utformet med fokus på å skape et praktisk, åpent rom, og har en enkel og stram -detaljering. Romhøyden varierer fra 2,7 til seks meter. Hoved-elementet i rommet er et sykkelstativ i to etasjer. 

For å tilfredsstille brukerens behov er det lagt stor vekt på fleksibilitet og generalitet i de bygningsmessige løsningene. Arealdisponering, enkel geometri, materialbruk og teknikk skal gjøre bygget robust i forhold til bruken.

Det er fokusert på en “ærlig” og minimalistisk materialbruk som gjenspeiler omgivelsene. Byggets synlige materialer er betong, u-glass, stål, tre og grønn sedum. Innvendig gulv og vegger er av ubehandlet og røff betong. Takflater, benker og dragere er av tre.

Glassveggene er konstruert i U-glass profiler, som er selvbærende og derfor ikke krever metallrammer. Monteringen av glassveggene er utført med et lite mellomrom, slik at man delvis kan se gjennom bygget, og både se og høre byen utenfor, noe som også er med på gi en følelse av trygghet. 

På dagtid er det ikke nødvendig med annen belysning enn dags-lyset som slipper inn gjennom glassveggene. Lamper i glassveggen på taket og i interiøret har en dobbel funksjon, da de lyser opp både hotellet og omgivelsene. Bygget har naturlig ventilasjon, ved den lille avstanden mellom glassene.

English Summary
Bicycle hotel, Lillestrøm

Architects: Various Architects AS

Lillestrøm has been voted “best bicycling town” several times. The new bicycle hotel, which opened in October 2016, is located next to the railway station – the fourth busiest station in Norway. It consists of a green timber roof sitting on a glass box with a concrete base. The roof is open to the public and provides an extension to the public square. The glass walls allow daylight in and helps light the surrounding area at night.

Sykkelhotell, Lillestrøm
Publisert på nett 20. mars 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.