Den buede veggen mot nord. Hovedinngangen til høyre.

Tana tinghus / Indre Finnmark tingrett

Arkitekt:
Stein Halvorsen

Tinghusets offentlige funksjon gjør huset til noe spesielt i den ellers nokså ordinære bebyggelsen på stedet. Tettstedet Tana ligger på en slette med en relativt spredt bebyggelse, de mest synlige bygningene er ulike forretninger, bensinstasjon og hotell.


Fasade mot nord-vest, den «bølgende» skjermen.

Fasade mot nord-vest, den «bølgende» skjermen.

North-west facade and the waved screen.

Den buede veggen mot nord. Hovedinngangen til høyre.

Den buede veggen mot nord. Hovedinngangen til høyre.

The wave of the front wall. Main entrance to the right.

Fasade mot syd-vest sett fra hovedveien.
 

Fasade mot syd-vest sett fra hovedveien.

South-west facing facade seen from the main road.

Den buede veggen mot nord. Hovedinngangen til høyre.
 

Den buede veggen mot nord. Hovedinngangen til høyre.

The wave of the front wall. Main entrance to the right.

 
Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

 Location plan.

Plan 1 et. 
 

Plan 1 et. 

Ground floor plan.

 
Fra vandrehallen.

Fra vandrehallen.

The lobby.

Fra vandrehallen.

Fra vandrehallen.

The lobby.

Arkitektens beskrivelse

Rådhuset med sin særpregede funkisarkitektur ligger også godt tilbaketrukket fra veien. Det særpregede ved Tana er at bebyggelsen i hovedsak ligger gjemt inne i bjørkeskogen. Offentlige bygg og næringsbygg er for en stor del samlet ved hovedveien gjennom Tana, men mange andre viktige funksjoner, for eksempel skolene, er godt gjemt i bjørkeskogen utenfor sentrum. Boligbebyggelsen er nesten utelukkende gjemt i landskapet og skogen. Dette gjør Tana til et tettsted man ikke riktig fatter størrelsen på, et tettsted som preges av naturen, landskapet og vegetasjonen vel så mye som bebyggelsen.

Tinghuset knyttes til eksisterende bebyggelse ved sin beliggenhet ved hovedveien, rett overfor rådhuset. På denne måten kan de to viktigste offentlige funksjonene på stedet bli en viktig del av en framtidig sentrumsutvikling. De to byggene knyttes sammen med et tydelig strøk som beplantes med bjørk. Langs hovedveien er det lagt langstrakte terrengrygger beplantet med bjørketrær, slik at bensinstasjonen blir mindre synlig.

Plassen foran tinghusets publikumsinngang er utformet som en slak rampe i terrenget som en klar pendant til plassen foran Rådhuset. Huset er hevet ca. 60 cm over det øvrige terrenget på et lite platå. Tilpasning til stedet og til samisk byggeskikk kommer fram ved den skråstilte buede veggen langs tinghusets publikumsarealer. På vintertid blir snøen liggende på veggen, og huset blir en del av landskapet. Veggen skal gi assosiasjoner til nordlyset, Tanaelvens bevegelser og joikens toner. Videre er samekulturens karakteristiske bruk av ornamentikk reflektert i de små lys­spaltene i veggen, mens lysstripen langs gulvet og lysstripen i overgangen mellom vegg og tak gir assosiasjoner til beltet i samekoftene. 

Rettssalene er utformet som to solide bokser med plasstøpte betongvegger opp til 2,4 meters høyde og glass over. Som i lavvoen og gammen fyller himmellyset rommet. Fra den største salen ser man direkte ut på bjørkeskogen fra dommerpodiet, fra seremonirommet ser man ut gjennom glassflaten over betongveggen og videre ut gjennom glass-slissene i ytterveggen. 

Grensen mellom indre og ytre sone er tydeliggjort ved et krystallinsk volum, eller ryggrad, som løper gjennom hele huset. Denne rygg­raden er også husets tekniske hovedsone, alle føringer ligger i himling og/eller under gulv i ryggraden med føringer til tilstøtende rom.

Huset er kledd utvendig i vedlikeholdsfri sibirsk lerk, innvendig i oljebeiset furu tilsatt hvitt pigment. Kjernen er kledd med kraftige horisontale lerkeprofiler ute og inne, avstandsklossene skaper relieff i fasaden og samler snefnuggene.

De utvendige arealene er i størst mulig grad reetablert lyngmark med trær. Huset ligger i naturen; balansen mellom monumentalbyggets verdighet på den ene side og tilpasningen til samisk kultur på den annen side har vært en utfordring.

Fakta

Les Einar Dahles omtale av Tana tinghus / Indre Finnmark tingrett i artikkelen Unplugged.

English Summary
Inner Finnmark district court, Tana

Architect: Stein Halvorsen

The community of Tana lies on a river plain, and consists of houses spread around the wooded landscape, with public buildings like shops, petrol station and a hotel located along the main through road. 

The courthouse is located across the road from the existing town hall, and the two buildings will be connected by a planting of birch trees. The approach rises along a ramp from the town hall square to the main entrance and the wave of the front wall, which has clear references to Sámi building culture, to the meanderings of the river and to the aurora borealis, the northern lights overhead. The external cladding is Siberian Larchwood, with pine panelling internally. The central spine running the length of the building is also covered in Larchwood.

Tana tinghus / Indre Finnmark tingrett
Publisert på nett 07. februar 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2006. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.