Telenor på Fornebu – interiør

Telenor på Fornebu – interiør


Telenor på Fornebu – interiør
 
Telenor på Fornebu – interiør
Plan for fargebruk

Plan for fargebruk

 
Telenor på Fornebu – interiør
 
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
 
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Telenor på Fornebu – interiør
Interiørarkitektens beskrivelse

De fleste prosjekter som omhandler innredning for dagens bedrifter, har elementer av endrede arbeidsformer, kunnskapsdeling og kompetanseflyt. 

Endrede arbeidsformer er en konsekvens av ny teknologi, f.eks elektronisk arkiv, bærbare datamaskiner og telefoner; bedriftens behov for prosjektorganisert arbeid og evne til raske omstillinger; og endelig frihet mht. tid og sted.

Man kan ikke møblere seg til nye arbeidsformer, men utforming og design av arbeidsplassene kan underbygge og legge til rette for nye måter å jobbe på. En arbeidsplass hvor man kan arbeide konsentrert over lengre tid, et sted for et raskt møte, et sted å sjekke mail mellom møter, et prosjektområde hvor flere jobber sammen, et møterom med alle fasiliteter, et sted å trekke seg tilbake, et sted å trene og enda mange flere funksjoner vil finnes på Telenorsenteret på Fornebu.

Interiøroppdraget

Interiøroppdraget for Telenor er det største prosjekt som noensinne er utført av norske interiørarkitekter. Dark Design har hatt 14–22 interiørarkitekter og arkitekter på prosjektet i tre år.

Oppdraget omfatter tre pilotprosjekter i perioden 1999–2001, utforming av helhetsplan for farger og materialer i samarbeid med arkitekt (NBBJ–HUS-PKA) og landskapsarkitekt (Asplan Viak). Videre har oppdraget omfattet interiør i fellesarealer, atrier, spisesteder, kundesenter og læringssenter, utvikling av arbeidsplassområdene, innredningselementer, belysning, fast innredning og møbler, samt brukertilpasning for 12 forskjellige Telenorselskaper og 7 500 medarbeidere. 

Pilotprosjekter

Telenor etablerte tre pilotprosjekter i eksisterende Telenor-miljøer med 40–65 deltagere i hvert prosjekt. I disse prosjektene ble alt fra fysiske løsninger, design og IKT-løsninger, brukerprosess og brukertilfredshet utprøvd. Erfaringene fra disse delprosjektene har vært vesentlige i utformingen av de endelige løsningene.

Helhetsplan for farger og materialer

Interiørarkitekten har vært ansvarlig for utarbeiding av helhetsplan for farger og materialer. Arkitekten og landskapsarkitekten har bidratt i prosessen. Formålet med helhetsplanen var å formidle Telenors holdninger til formgivning og gi retningslinjer for hvordan Telenors visuelle identitet skal komme til uttrykk i anlegget som helhet.

Interiørarkitekten har vært ansvarlig for utarbeiding av helhetsplan for farger og materialer. Helhetsplanen har ligget til grunn for prosjekteringen for alle faggrupper og vil være styrende for leietagerne. Varighet på installasjoner og materialer har vært stikkordet i analysen av hvilke elementer som har generell utforming og hvilke elementer som kan være variasjonsgivende.

utvikling av arbeidsplassområdene

Interiørarkitekten har utviklet egne produkter og løsninger og samarbeidet med produsenter og brukere. De har utformet kaffebarer, severingsdisker, tekjøkken, hurtigplasser, garderober, AV-vegger og annen møteromsinnredning, resepsjon, peis,belysningskonsept og valg av armaturer m.m. Utvikling av arbeidsplassområdene har bestått i å definere funksjoner og utvikle en møbelmeny som ivaretar alle krav og som gir mulighet for den variasjon som følger av så mange ulike forretningsområder og avdelinger. Gjennom hele prosjektet har bruk av tredimensjonal fremstilling vært av avgjørende betydning for brukernes forståelse av forslagene. Placebo Effects AS har stått for denne delen av prosjektet.

innredning av Fellesarealer

Alle fellesarealer har steder hvor det er mulig å arbeide, enten møtesteder eller arbeidsplasser hvor man kan koble seg opp med datamaskin. Prosjektet har fire personalrestauranter, åtte atrier med varierende funksjoner, fire kaffebarer og 225 møterom med varierende AV-teknikk, et kundesenter på 3 500 kvm og et læringssenter med ni spesielt utviklede læringssteder og egne fellesarealer.

Brukertilpasning 

Interiørarkitekten har vært ansvarlig for den fysiske løsningen og utformingen av de 200 arbeidsenhetene for 12 Telenorselskaper og 7 500 medarbeidere. 

Fakta

Arkitektens beskrivelse: Telenor Fornebu

Landskapsarkitektens beskrivelse: Telenor – parken og torget

Einar Dahle omtaler Telenor Fornebu: Hvorfor bygge en logo?

English Summary
Telenor interiors

Interior architects: Dark Design AS

Changes in working practices are a consequence of new technology, an emphasis on projectbased work and a new freedom of time and place. The design of the working environment can encourage and provide for new ways of working. The new Telenor centre has places for concentrated work, for brief meetings, for checking e-mail, communal project areas, quiet areas, fitness centres and many other functions. The project for the interior fitout is the largest project ever completed by a Norwegian interior architect. Telenor established three pilot projects in their existing premises, each with approx. 40-65 participants, where workplace design solutions, IT solutions and user feedback routines could be tried out.

The interior architect has developed a masterplan for colour schemes and materials, with contributions from the architects and landscape architects. The master plan defines Telenor’s design direction, fixed and variable elements, and has been the base for all the design work.

New products and solutions have been specially designed by the interior architects: coffee bars, serving counters, tea kitchens, brief spaces, cloakrooms, AV-walls, receptions, fireplaces, lighting etc. The workplace functions have been defined and a suitable furniture menu developed to serve all functional variations. Three-dimensional presentations, developed by Placebo Effects AS, have been used for design and communication throughout the project.

Telenor på Fornebu – interiør
Publisert på nett 20. august 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2003. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.