Trondheim Pirbad

Trondheim Pirbad

Pirbadet er et svømme- og badeanlegg som er planlagt og bygd i regi av Stiftelsen Pirbadet. Prosjektet er et resultat av en internasjonal arkitektkonkurranse våren 1997. Vinnerutkastet hadde mottoet «KJØLE VARMT» og var forfattet av Per Knudsen Arkitektkontor AS og Asplan Viak Sør AS. Prosjektet er gjennomført av vinnerne på grunnlag av konkurranseutkastet.


 
Trondheim Pirbad
Trondheim Pirbad
 
Trondheim Pirbad
 
 Plan og snitt. 1. Vestibyle, 2. Garderobe, 3. Barnebasseng, 4. Bølgebasseng,  5. Velværebasseng, 6. Badstuavdeling, 7. Ungdomsbasseng, 8. Idrettsbasseng (50m), 9. Helsebad, 10. Helseavdeling, 11. Vakt, 12. Kafé tørr side, 13. Kjøkken, 14. Kafé våt side, 15. Terrasse, 16. Bro til turistskip, 17. Oppgang til langsklie, 18. 10 m stupetårn, 19. Solsenger, 20. Treningsstudio, 21. Tribune

 Plan og snitt. 1. Vestibyle, 2. Garderobe, 3. Barnebasseng, 4. Bølgebasseng,  5. Velværebasseng, 6. Badstuavdeling, 7. Ungdomsbasseng, 8. Idrettsbasseng (50m), 9. Helsebad, 10. Helseavdeling, 11. Vakt, 12. Kafé tørr side, 13. Kjøkken, 14. Kafé våt side, 15. Terrasse, 16. Bro til turistskip, 17. Oppgang til langsklie, 18. 10 m stupetårn, 19. Solsenger, 20. Treningsstudio, 21. Tribune

 
Trondheim Pirbad
Arkitektens beskrivelse

Intensjonene i konkurranseforslaget

Badeanlegget på Brattøra skal ha en egenart sterkt knyttet til stedet; kaifronten mot nord med Munkholmen som midtpunkt, og fjorden fra Byåsen i vest til Ladehammeren i øst. Basseng- og landarealene legges med direkte tilknytning til kaifronten og sjøen, gir assosiasjoner til utendørsanlegg og knytter seg til sjøbadtradisjonen på Piren i Trondheim. Anlegget skal bli et sentralt element i arbeidet med å vende og åpne Trondheim mot fjorden.

Hovedrommet gis en luftig karakter og et inntrykk av å være ute. Lyset fra nord og vest skal være en vesentlig kvalitet i bygget.

Materialbruken skal være den mest mulig naturlige for badeanlegg i strandsonen. Gulvmaterialer i adkomstsone, i badeanleggets landarealer og på oppkanter gis utekarakter ved at det benyttes flis med relativt mørk overflate, som mange norske svaberg. Bassengene skal være lysende og innbydende, kledd med lys flis som står i kontrast til landflatene og dominerer interiøret. 

Funksjoner med hvilesoner i vann og på land legges ut mot sjøen og utsikten, mens funksjoner med større aktivitet eller innadvendthet ligger mer tilbaketrukket. 

Det bygde anlegget

Svømme- og badeanlegget Pirbadet ligger mellom hurtigbåtterminalen Pirterminalen og kontor-/ forskningssentret Pirsentret. Bygget utgjør den ene veggen i et nytt plassrom som vil fungere som et adkomsttorg for badet, hurtigbåtterminalen, et planlagt nytt akvarium og et forskningsbygg med blant annet havbruks- og øvrig marin forskning. Torget inneholder et toplans parkeringsanlegg delvis nedgravd, buss- og taxiplasser samt leke og oppholdsarealer, og er gitt en grønn karakter. 

Ved inngangen åpner bygget seg og gir innsyn i baderommet og gjennomsyn til sjøen og fjellene i bakgrunnen. Dette innsynet til baderommet er helt sentralt i løsningen. Det gir besøkende en introduksjon til badelivet før de går inn i garderobene. Svømme- og baderommet er et stort åpent areal, overdekket av et buet og fasettert tak og inndelt i soner for forskjellig aktivitet. 

Hovedfunksjoner

Idrettsbadet er utformet med tanke på flerbruk; konkurranser, trening, mosjon og opplæring. Alle konkurranser innenfor svømmesport kan avholdes, unntatt OL og VM, som har spesielt høye anleggskrav. Konkurransegrenene er svømming (langbane og kortbane), stup, synkronsvømming og vannpolo. Bassenget er et kombinert basseng med lengde 51,5 meter som kan deles i to fullverdige 25-meters bassenger med en mobil bjelkebrygge med 1,5 meters bredde. Bassengbredden er 21 meter, og gir plass til åtte svømmebaner med 2,5 meters bredde og sidefelt på 0,5 meter. Vanndybden varierer fra 1,4 meter på det grunneste, til 5,0 meter under stupetårnet. Bassenget er tilrettelagt for svømmeopplæring med en heve og senkebunn som kan heves til en minimumsvanndybde på 0,3 meter i den grunne delen av bassenget. I bassengbunnens dype ende installeres fjernstyrt bobleanlegg under flere stupavsatser som fungerer slik at mageplask fra 10-meteren ikke fører til skade. 

Ungdomsavdelingen er lagt sentralt i anlegget. Avdelingen inneholder bølgebasseng, strømningskanal, sklier, strømningskanal og ballspillbasseng. 

Velværeavdelingen er et tilbud til de som vil trekke seg tilbake og tilbringe kortere eller lengre tid i rolige omgivelser. Avdelingen har plassering mot fjorden og skal skjermes mot det øvrige badet. Badstuavdelingen med tre badstuer og ett dampbad har et romslig oppholdsareal med muligheter for servering. Dette arealet har tilgang til utvendig terrasse felles med helsebad.

Helsebadet består av to varmtvannsbassenger med servicearealer, inndelt i to avdelinger med felles inngang og garderober. Inngangen er felles med Fysikalsk institutt og er separert fra badets hovedinngang. 

Treningssentret ligger på plan 2 og benytter idrettsgarderobene ved siden av svømmebassenget på plan 1.

English Summary
Pirbadet public swimming pool, Trondheim

Architect: Per Knudsen Arkitektkontor AS

The project for new swimming pool on the quayside in Trondheim is the result of an international architectural competition in 1997. It is firmly tied to its location: a basin at the edge of the fjord, connected to the tradition of sea baths at the Trondheim pier.

The main space is light and airy to emphasize the outdoor character. The materials are appropriate to a seaside structure: dark tiling to mimic the rocks, light tiling in the pools. Resting zones are placed outermost facing the sea and the view, with more introvert functions further inland.

marine research centre. From the entrance you have a view through to the pool area and the fjord and mountains beyond. 

The pool area is divided into different zones. The 51.5 metre, 8-lane sports pool is designed for a variety of uses: competitions, training and exercise for swimming, diving, water polo and synchronised swimming. The bottom of the pool can be raised for training sessions. Bubble installations prevent diving injuries.

The youth area contains wave pool, current channel, slides and ball game area.

The quieter spa area is oriented towards the fjord with saunas, steam bath and refreshment facilities.

The health section comprises two heated pools with service channels, and shares a separate entrance with the institute of physiology. There is a gym on the first floor.

Trondheim Pirbad
Publisert på nett 09. oktober 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2002. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.