Ruin Nord. Fra ruinen, sett mot den overdekkede overgangen til det eksisterende museet.
Under: 

Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar

Vernebygget over Ruin Nord sett fra broggården.

Vernebygget over Ruin Nord sett fra broggården.

Ruin West. Protective structure seen from the palace yard.

Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Ruin Vest. Detalj av overgangen mellom vernebygget og Drengestua.

Ruin Vest. Detalj av overgangen mellom vernebygget og Drengestua.

Ruin West. Detail of the walkway between the protective structure and the adjacent existing building.

 
Ruin Vest. Detalj av overgangen mellom vernebygget og Drengestua.

Ruin Vest. Detalj av overgangen mellom vernebygget og Drengestua.

Ruin West. Detail of the walkway.

Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Ruin Vest. Den nye overbygningen speiler det gamle hvelvet.

Ruin Vest. Den nye overbygningen speiler det gamle hvelvet.

Ruin West. The new structure mimics the vault below.

Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Vernebygget over Ruin Nord sett fra adkomsten til museet.

Vernebygget over Ruin Nord sett fra adkomsten til museet.

Ruin North, seen from museum entrance.

Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
 
Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Ruin Nord. Fra ruinen, sett mot den overdekkede overgangen til det eksisterende museet.
Under: 

Ruin Nord. Fra ruinen, sett mot den overdekkede overgangen til det eksisterende museet.

Under: 

Ruin North. View towards the covered connection to the rest of the museum.

Ruin Nord. Glassfelt mellom tredragerne slipper lyset ned til borgruinene.

Ruin Nord. Glassfelt mellom tredragerne slipper lyset ned til borgruinene.

Ruin North. Glass strips between the timber beams filter light down to the ruins of the fortified palace.

Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Hedmarksmuseet, Hamar. Plan av Erkebispegården og museet med de nye vernebyggene i borggården. 

Hedmarksmuseet, Hamar. Plan av Erkebispegården og museet med de nye vernebyggene i borggården. 

The Hedmark Museum, Hamar. Plan of the archbishop‘s palace and the museum with the new protective structures.

Snitt gjennom borggården.

Snitt gjennom borggården.

Section through the palace yard.

Snitt og detaljer av trekonstruksjonen over Ruin Nord. 

Snitt og detaljer av trekonstruksjonen over Ruin Nord. 

Section and details of the timber.

Detaljer, Ruin Vest. 

Detaljer, Ruin Vest. 

Details, Ruin West.

Forskalingen til hvelvet over Ruin Vest.

Forskalingen til hvelvet over Ruin Vest.

Ruin West. Formwork for the vault.

Forskalingen til hvelvet over Ruin Vest.

Forskalingen til hvelvet over Ruin Vest.

Ruin West. Formwork for the vault.

Forskalingen til hvelvet over Ruin Vest.

Forskalingen til hvelvet over Ruin Vest.

Ruin West. Formwork for the vault.

Forskalingen til hvelvet over Ruin Vest.

Forskalingen til hvelvet over Ruin Vest.

Ruin West. Formwork for the vault.

Hvelvet.

Hvelvet.

Ruin West. The vault.

Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
 
Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
 
Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Arkitektens beskrivelse

På Domkirkeodden lå Hamarkaupangen, middelalderens Hamar. Storhamarlåven ble bygget på 1700-tallet over ruinene av hamarbispens borg. I det eksisterende museumsanlegget er borgruinene fra middelalderen et bærende element, i tillegg til utstillingen av utgravde gjenstander fra området. 

To store ruiner i tilknytning til borggården ble gravd ut på 1980-tallet. Disse hadde frem til 2005 midlertidige overbygg, og var ikke tilgjengelige for publikum. De nye vernebyggene innlemmer de to ruinene i museumsvandringen, og gir museet mulighet til å stille ut større deler av gjenstandssamlingen. 

Konstruksjonenes komplekse geometri bød på mange utfordringer i tilpasningen til de fredete ruinene. Det gode resultatet er oppnnådd takket være byggekomiteens engasjement og tillit, samt de utførendes iherdige innsats og store oppfinnsomhet.

Ruin Nord

Konstruksjonen utgjøres av 18m lange limtredragere med V-formet tverrsnitt. Dragerne knekkes ned til et støpt fundament. Konstruksjonens høyde filtrerer lyset fra kontinuerlige glassbånd mellom dragerne. Ruin Nord er forbundet med Storhamarlåven med en overbygget gangsone. Gangsonen er scene for et amfi i terrenget.

Ruin Vest

Konstruksjonen er et støpt hvelv, inspirert av ruinens murte hvelvrester. Hvelvets åpne gavler har lette glasstak. En øvre rampe og trapp fører til inngangen til Drengestua og museets administrasjon. En nedre rampe fører gjennom ruinen ned til Drengestuas kjeller, der skoleklasser spiser matpakke foran peisen.

Fakta

Les også Thomas McQuillans omtale av prosjektet her: Hensyn

English Summary
New protective structures, Hedmark museum

Architect: Professor Arkitekt Sverre Fehn MNAL

Hedmark museum is built over the remains of a mediaeval archbishop’s palace. The palace courtyard is still one of the main elements of the design, and two new large ruins were excavated during the 1980’s. The new protecting pavilions make these a part of the route through the museum.

The North ruin, a former watchtower, is spanned by a row of 18 metre long timber beams that filter natural light down to the old walls.

The West ruin covers a former storage vault, and the new concrete structure mimics the vault below, allowing access across a new ramp to the basement floor of the adjacent administration building.

Vernebyggene i borggården, Hedmarksmuseet, Hamar
Publisert på nett 28. juni 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.