Villa M

Villa M

På kanten

Norge er fullt av såkalt umulige tomter, der standardsvaret ofte innebærer å sprenge seg innover i det brysomme fjellet. Jarmund/Vigsnæs løste oppgaven med minimale grunnarbeider.


Villa M
 
Villa M
Huset ligger i en østvendt skråning med åtte meter høydeforskjell på tomten. 

Huset ligger i en østvendt skråning med åtte meter høydeforskjell på tomten. 

The house lies on an east-facing slope, on a site with an eight meter level difference.

 
Villa M
Fra kjøkken sett mot oppholdsrommet. 

Fra kjøkken sett mot oppholdsrommet. 

View from kitchen towards living room.

 
Oppholdsrom sett fra gjesterommet.

Oppholdsrom sett fra gjesterommet.

Living room seen from the guest room.

Situasjonssnitt. Vest til venstre.

Situasjonssnitt. Vest til venstre.

Site section. West to the left.

Hovedplan.1. Entré 2. Spiserom 3. Kjøkken 4. Stue 5. Arbeidsrom/gjesterom 6. Lager/teknisk rom 7. Bad 8. Soverom 9. Carport med bod

Hovedplan.1. Entré 2. Spiserom 3. Kjøkken 4. Stue 5. Arbeidsrom/gjesterom 6. Lager/teknisk rom 7. Bad 8. Soverom 9. Carport med bod

Main plan. 1. Entrance 2. Dining 3. Kitchen 4. Living 5. Study/guest room 6. Storage/plant room 7. Bathroom 8. Bedroom 9. Carport and storage

Arkitektens beskrivelse

Villa M ligger på Kolbotn i utkanten av Oslo. Oppdragsgiverne, et ungt par, ønsket seg et oppsiktsvekkende hus innenfor et begrenset budsjett. De hadde kjøpt en utfordrende tomt med åtte meter høydeforskjell fra atkomstveien, og ville ha et hus «som ser ut som om du kan spille inn en James Bond-film i det».

For at platået skulle bevares ble bygget plassert langs den østre kanten av tomta, på slanke stålsøyler over skråningen. Inngangstrappen følger skråningen gjennom huset opp på platået, en strategi som gjør at man unngår kostbare sprengningsarbeider, samtidig som trappen kan skjule tekniske føringer. Det kompakte interiøret er organisert horisontalt rundt åpningen for inngangstrappen, med sove- og baderom langs en felles korridor.

Hovedkonstruksjonen er i stål, med dekke i polert betong. Interiøret er kledd i bjerkefinér, og utvendig kledning er i naturfargede fibersementplater.

English Summary
Villa M - Edge house, Oppegård

Architects: Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL

The clients, a young couple, wanted a spectacular house within a limited budget, on a site with a level difference of eight metres from one side to the other.

To retain the natural plateau, the house was located along the eastern edge of the site, on slender steel struts above the slope. The stair to the entrance rises up the slope and through the house, and also conceals the service intakes.

The compact interior is organised around the stair opening, with private rooms along a common corridor. The main structure is steel, with a polished concrete floor slab. The interior is finished in birch plywood, and the external cladding is fibre cement sheeting.

Villa M
Publisert på nett 03. mai 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.