Parken.  

Vinderen bo- og servicesenter

Arkitekt:
Div. A Arkitekter


Vinderen bo- og servicesenter.

Vinderen bo- og servicesenter.

Vinderen residential home and service centre

Vinderen bo- og servicesenter.

Vinderen bo- og servicesenter.

Vinderen residential home and service centre

 
Inngangsparti.

Inngangsparti.

Main entrance.

Delvis overdekket terrasse foran matsal.

Delvis overdekket terrasse foran matsal.

Partially covered terrace.

 
Resepsjon.

Resepsjon.

Reception.

Resepsjonsområde med peis.

Resepsjonsområde med peis.

Reception area with fire place.

Resepsjonsområdet med peisen er et viktig stemningsskapende element.
The reception area with the fire place is important to -create a welcoming atmosphere.

Resepsjonsområdet med peisen er et viktig stemningsskapende element.

The reception area with the fire place is important to -create a welcoming atmosphere.

The reception area with the fire place is important to -create a welcoming atmosphere.

Fellesrom.

Fellesrom.

ommon room.

Fellesrom.

Fellesrom.

Common room.

Fellesrom.

Fellesrom.

Common room.

Fellesrom.

Fellesrom.

Common room.

Kjøkkenet er kanskje det viktigste oppholdsstedet.

Kjøkkenet er kanskje det viktigste oppholdsstedet.

The kitchen is perhaps the most important common room.

Inngang til beboerrom.  

Inngang til beboerrom.  

Entrance to single room.

 
Sitteplass i korridor.

Sitteplass i korridor.

Corridor seat.

Beboerrom.

Beboerrom.

Single room.

 
Kantine.

Kantine.

Refectory.

Landskapsplan.

Landskapsplan.

Landscaping plan.

 
Steinbenker.

Steinbenker.

Stone benches.

Stiene i parken gir rulle- og gåstoltilgjengelighet. 

Stiene i parken gir rulle- og gåstoltilgjengelighet. 

Wheelchair pathways.

Benk på uteterrassen.

Benk på uteterrassen.

Bench on the outdoor terrace.

Gammel smøregrav er blitt basseng.

Gammel smøregrav er blitt basseng.

Former greasing pit turned into water feature.

 
Benkested ved bekken.

Benkested ved bekken.

Brookside seating.

Parken.  

Parken.  

The park.

Stiene i parken gir mulighet for naturopplevelser.

Stiene i parken gir mulighet for naturopplevelser.

The pathways through the park allows an experience of nature.

Granittklopp fullfører rullestolrunden.

Granittklopp fullfører rullestolrunden.

Granite bridge completes the wheelchair circuit.

Typisk etasjeplan.  

Typisk etasjeplan.  

Typical floor plan.

Plan 1. etasje.  

Plan 1. etasje.  

Ground floor plan.

 
Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Site plan.

Arkitektenes beskrivelse

Vinderen bo- og servicesenter er resultatet av en videre bearbeidelse av vinnerprosjektet fra en prosjektkonkurranse avholdt i 1999.

Tomten ligger nord for Vinderen psykiatriske klinikk, avgrenset av Forskningsveien og Gaustadjordet mot øst og Sognsvannsbekken mot vest. Oppgaven bestod i å skape et bo- og servicesenter for eldre med «optimal» balanse mellom beboernes, de besøkendes og personalets behov, i arkitektur, landskapsforming og interiør. På tross av anleggets størrelse og den konsentrerte bygningsmassen har det ved prosjekteringen vært lagt vekt på å holde på en menneskelig målestokk. 

Bygningen og landskapet

Bygningen er plassert i tomtens nordøstre hjørne og i forlengelse av bygningsrekken langs grøntdraget. Med denne plasseringen kunne tomtens sørvestre del frigjøres til et uterområde for senterets beboere og besøkende. Dermed ble det mulig å styrke tomtens naturgitte kvaliteter og integrere elementer som bl.a. Sognsvannsbekken og gjenstående løvtrær i senterets uteområde. Tidligere parkeringsplass ved Sognsvannsbekken ble fjernet og erstattet med et parklandskap til bruk for beboerne. 

Bygget har hovedadkomst fra øst, med parkering. Fra hovedinngangen og senterets lobby er det visuell forbindelse til fellesrom og videre ut i parken mot vest. I første etasje ligger flere av byggets fellesfunksjoner, samt dagsenter. Beboerrommene er plassert i 2.–6. etasje. Disse vender mot øst og vest med en servicekjerne i midten. Beboerrommene med bad er dimensjonerende for bygget. Disse er samlet i grupper på 8 og 9 rom med tilhørende oppholdsrom og kjøkken/spiserom. Dette gir 17 rom pr. etasje med 2 kjøkken, og 1 fellesrom med utsikt mot syd. 2.–6. etasje er identiske, for maksimal fleksibilitet i forhold til plassering av senterets fremtidige avdelinger. 

Matsalen i 1. etasje, som vender mot parksiden, har utgang til en stor, delvis overdekket terrasse – et skjermet uterom mellom bygget og parkdraget, og som er et viktig tilskudd for beboerne. Fra terrassen fører stier ned til parkområdet ved bekken. 

Sognsvannsbekkens sideløp er rensket opp og løpet gjort dypere. Ved sideløpets inn- og utløp ble det bygget terskler som gir jevnt tilsig av vann. Ned mot vannet er det plantet skyggetålende og vannelskende planter. Stiene er i lys plasstøpt betong som gir stødig og jevnt underlag for gående og rullestolbrukere. To broklopper i granitt er lagt over bekkeløpene, og en smal plattform i tre fører over til en holme, for å skape gangforbindelse til ulike deler av parkanlegget. 

Byggets fasader er utført i en kombinasjon av murverk og tre, med tre i vinduer, takoverbygg, takutstikk og balkonger. Treverket er tenkt som et viktig virkemiddel for å gi senteret en hjemlig karakter.

Svært mange av senterets beboere kommer fra hus med hage. Beboerrommene har fått en liten «forhage» i form av en romslig, inntrukket plantekasse med automatisk vanning og gjødsling. «Forhagene» er en del av fasadeuttrykket.

Interiøret

Hovedintensjonen har vært å lage interiører som ikke virket fremmede for gamle mennesker i dag – og i fremtiden. Det har vært lagt stor vekt på ergonomiske og funksjonelle løsninger. Brannkrav, krav til hygiene, samt behov for tilrettelegging for bevegelseshemmede har vært en positiv utfordring i prosjektet. 

Interiørene har lys bjerk som hovedmateriale, i tillegg til innslag av farger og tekstiler. Fargene er brukt bevisst for å gjøre det lettere å orientere seg. Sterke farger i fellesrom er lette å se på lang avstand. Beboerrommene har mer dempede farger, som bakgrunn for møbler og gjenstander beboerne selv tar med seg inn i sitt nye hjem. 

div.A arkitekter AS/Beate Ellingsen AS/ Bjørbekk & Lindheim AS

Fakta

Byggekunst snakket med driftssjef Turid Måge, arkitekt Henriette Salvesen, interiørarkitekt Beate Ellingsen og landskapsarkitekt Tone Lindheim om motivasjonen for noen av løsningene i Vinderen bo- og servicesenter. Intervjuet kan leses her.

English Summary
Vinderen residential home and service centre, Oslo

Architect: div.A arkitekter AS
Interior architect: Beate Ellingsen AS
Landscape Architect: Bjørbekk & Lindheim AS

Vinderen residential home for the elderly is located on a suburban site. The aim was to create an optimum balance between the requirements of the elderly residents, the staff and the visitors, in architecture, landscape design and interiors, retaining a human scale.

The interiors are aimed not only at the old people of today, but also the future inhabitants. Light birch wood is the main material; strong colours are used for orientation. Individual rooms provide a neutral backdrop for the resident’s own furniture and possessions.

Vinderen bo- og servicesenter
Publisert på nett 05. desember 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2004. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.