1919 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 12-1919 var Alf Krohn. I redaksjonskomiteen satt Harald Hals, Georg Eliassen, Sigurd Lunde, Fr. Konow Lund, J. Holmgren og Olaf Nordhagen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 205 Ad quadratum Harald Aars
  • 207 Det nye Bergen
  • 208 Et forslag til ordning av jernbanetorvet Herman Munthe-Kaas
  • 211 Den japanske utstilling i kunstindustrimuseet. Forbindelser og motsætninger mellem orient og occident Hans Dedekam
  • 214 Ad den nye villabebyggelse opover Holmenkolaasen
  • 214 Arkitektenes stilling til fortidsvernet svar til herr Gerhard Fischer Hermann Munthe-Kaas
  • 215 Foreningsnyt og forskjellig