1920 - nr. 11

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 11-1920 var Alf Krohn. Redaksjonskomité: Harald Hals, Georg Eliasen, Sigurd Lunde, Fr. Konow Lund, J. Holmgren, M. H. Bachke. Omslaget: Finn Berner, fritt etter Filippino Lippi.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 167 Konsul Ivar An. Christiansens privatbolig Fredrik Stangsgt. 22 Arnstein Arneberg og Erik Andersen
  • 172 Danske arkitekters arbeide for bedre byggeskik Sverre Pedersen
  • 174 Konkurransen om utsmykning av Sjømandsskolen paa Ekeberg Juryens kritikk
  • 177 Det gamle universitetsbibliotekets ombygning Chr. Morgenstierne
  • 180 Bøndernes hus i Trondhjem Red.
  • 182 Foreningsnyt og forskjellig