1920 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 5-1920 var Alf Krohn. Redaksjonskomité: Harald Hals, Georg Eliasen, Sigurd Lunde, Fr. Konow Lund, J. Holmgren, Olaf Nordhagen. Omslaget: Finn Berner, fritt etter Filippino Lippi.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 69 Hotel Bristol Arne Eide
  • 74 Bygningsbeskrivelse F. Rahn
  • 77 Nye møbler paa haandverks og industriforeningens 3dje lotteriutstilling red.
  • 80 I anledning arkitekt Carl Bernes artilek: "En fare for vor bygningskunst" H. Sinding-Larsen
  • 82 Carl W. Scnitler: Malerkunsten i Norge i det attende aarhundrede Herman Munthe-Kaas
  • 83 Kunst og industri av Kværner ovnstøperis konkurrance Erik Glosimodt