1921 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 2-1921 var Alf Krohn. Redaksjonskomité: Harald Hals, Georg Eliasen, Sigurd Lunde, Fr. Konow Lund, J. Holmgren, M. H. Bachke. Omslaget: Finn Berner, fritt etter Filippino Lippi.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 17 Skjønhetsraad j. Holmgren
  • 18 O. Ekman in memoriam Victor Nordan
  • 19 Lars Solberg in memoriam Sverre Pedersen
  • 21 Svinesund Einar Engelstad
  • 24 Kristiania undergrund Oscar Lange
  • 29 Konkurranseutkastene til Deichmanske bibliotek O. J. Holm
  • 30 Mere romantik. Nogen bemerkninger i anledning av Kristiania haandverk- og industriforenings møbelkonkurranse K-d.