1922 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 1-1922 var Alf Krohn. Redaksjonskomité: Georg Eliassen, Herman Munthe-Kaas, Sigurd Lunde, Fr. Konow Lund, J. Holmgren, Sverre Pedersen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Linstows forslag til kongebolig i Christiania Herman Munthe-Kaas
  • 10 Et kunstindustrielt lotteri. Et jubileum og en utstilling K-D
  • 14 Forslag til reglement for tilsynsraadet for byens utseende Harald aars
  • 16 Notiser