1922 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 12-1922 var Alf Krohn. Redaksjonskomité: Georg Eliassen, Herman Munthe-Kaas, Fr. Konow Lund, Finn Berner, Sverre Pedersen, H. Grendahl.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 185 Ingri Aas Bache Wiig in memoriam Arnstein Arneberg
  • 189 Offentlige arkitektkontorer Harald Aars
  • 194 Sølv og møbler paa Haandverk- og industriforeningens 4. utstilling 1922 J. D.
  • 196 Notiser
  • 196 Byggeanmeldelser