1922 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 2-1922 var Alf Krohn. Redaksjonskomité: Georg Eliassen, Herman Munthe-Kaas, Sigurd Lunde, Fr. Konow Lund, J. Holmgren, Sverre Pedersen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 17 Fredens bolig. Forslag til en ny kirke i Bergen Finn Berner
  • 25 Andreas Bugge: Husbygningslære. Forlagt av H. Ascehoug & Co, Kristiania Sverre Pedersen
  • 26 Domkirke Arkitekt H. Sinding Larsen
  • 29 Ad quadratum Charles A. Nicholson
  • 31 Notiser