1922 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 5-1922 var Alf Krohn. Redaksjonskomité: Georg Eliassen, Herman Munthe-Kaas, Fr. Konow Lund, Finn Berner, J. Holmgren, Sverre Pedersen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 65 Bispehaugens skole C. J. Moe
  • 71 Strengbergs tobakkfabrik Nicolai Beer
  • 72 Maler, bliv ved din pensel! Nogen ord om kunstnerforbundets møbelutstilling Helge Thiis
  • 76 Nyutgravde arkaiske reliefer i Athen
  • 77 Foreningsmeddelelser
  • 78 Hjalmar Welhaven in memoriam
  • 78 Notiser
  • 80 Byggeanmeldelser