1922 - nr. 9

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 9-1922 var Alf Krohn. Redaksjonskomité: Georg Eliassen, Herman Munthe-Kaas, Fr. Konow Lund, Finn Berner, J. Holmgren, Sverre Pedersen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 129 Reguleringschef. Opmaalingschef
  • 130 Et konkgsmonument, Trondhjem A. H. Bj.
  • 132 Industrigaten 21 Nicolai Beer
  • 136 Kristiania haanverks- og industriforenings 3. utstilling Vikar
  • 140 Arkitekturkritik D. S.
  • 141 Arkitekttitelen "Bygningsarkitekt"
  • 142 Raadhusstriden i Haugesund Ole Landmark og Carl Berner
  • 144 Notiser
  • 144 Byggeanmeldelser