1923 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 3-1923 var Alf Krohn. Fagredaktør var Herman Munthe-Kaas. I redaksjonskomiteen satt Georg Eliassen, Arnstein Arneberg, Fr. Konow Lund, Finn Berner, Sverre Pedersen, H. Grendahl.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 33 Tønsberg sjømandsskole Andr. H Bjerke og Georg Eliassen, behandlet av arkitekt Otto L. Scheen
  • 39 Sommerhus ved Godøsund for skibshandler Wilhelm Giertsen Finn Berner. Arkitekt: Frederik Konow Lund
  • 44 Johan Meyer: Fortids kunst i Norges bygder. Vinje og Rauland Gudolf Blakstad
  • 45 Kjøbenhavnske palæer Hermann Munthe-Kaas
  • 46 Notiser