1924 - nr. 11

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 11-1924 var Alf Krohn. Fagredaktør: Herman Munthe-Kaas. I redaksjonskomiteen satt Georg Eliassen, Arnstein Arneberg, Finn Berner, Johan Lindstrøm, Sverre Pedersen, H. Grendahl.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 161 Omkring Akershus-utstillingen. Romantik - politik - arkitektur Carl W. Schnitler
  • 166 Den byhistoriske utstilling paa Akershus Arno Berg
  • 169 Indtryk fra den internationale kongres for arkitektundervisning i London sommeren 1924 Sverre Pedersen
  • 176 Notiser