1924 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 5-1924 var Alf Krohn. Fagredaktør: Herman Munthe-Kaas. I redaksjonskomiteen satt Georg Eliassen, Arnstein Arneberg, Finn Berner, Johan Lindstrøm, Sverre Pedersen, H. Grendahl.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 65 Frognerterrænget
  • 67 Utstillingen "Form og farve" Anders Bugge
  • 78 I. Gust. Clason. Kommandør av St. Olavs orden G. E.
  • 79 Notiser