1925 - nr. 10

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 10-1925 var Alf Krohn. Fagredaktør var Ole Øvergaard. I redaksjonskomiteen satt Georg Eliassen, Arnstein Arneberg, Hassel, Johan Lindstrøm, Sverre Pedersen, J. J. Grimelund.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 145 Bergens haandverks- og industrifornings utlodning Einar Lexow
  • 149 Tre møbelutstillinger i Oslo Ole Øvergaard
  • 160 Høiskolens arkitektstudenter, IV aarskurs S.P.