1925 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Utstillingen for dekorativ kunst. Paris 1925

Redaktør for nr. 12-1925 var Alf Krohn. Fagredaktør var Ole Øvergaard. I redaksjonskomiteen satt Georg Eliassen, Arnstein Arneberg, Hassel, Johan Lindstrøm, Sverre Pedersen, J.J.Grimelund.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 177 Utstillingen for dekorativ kunst. Paris 1925 Edvard Heiberg
  • 184 Johan Adolph Fischer in memoriam Schak Bull
  • 185 Konkurransen om facader til Nore kraftstasjon Magnus Poulsen, Ole Øvergaard og Ingvar Kristiansen
  • 187 Modern architecture in Denmark Jens Dunker
  • 188 Notiser