1925 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 6-1925 var Alf Krohn. Fagredaktør var Ole Øvergaard. I redaksjonskomiteen satt Georg Eliassen, Arnstein Arneberg, Finn Berner, Johan Lindstrøm, Sverre Pedersen, J. J. Grimelund.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 81 Vigelands museum Lorentz Ree
  • 92 Utstilling av Storindustriens arkitektur og dens norske avdeling Eyvind Moestue
  • 93 Arkitekt Ole Sverre 60 aar 7. juni 1925
  • 93 Byarkitekt Harald Aars 50 aar 31. mai 1925
  • 93 Komiteer O. Ø.
  • 94 Tilsynsraadet med byens utseende. Oversigt over arbeider i 1924 Jens Dunker
  • 95 OAF aarsberetning
  • 96 Notiser