1925 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 7-1925 var Alf Krohn. Fagredaktør var Ole Øvergaard. I redaksjonskomiteen satt Georg Eliassen, Arnstein Arneberg, Finn Berner, Johan Lindstrøm, Sverre Pedersen, J. J. Grimelund.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 97 Det norske arkitektakademi O.Ø.
  • 102 Det norske arkitektakademi. Utdrag fra aarsberetning for aaret 1924-25 Otto L. Scheen
  • 103 Anton Christian Houns fond for arkitektoniske præmier og formaal Carl Berner
  • 106 Houens præmier. De forenede dampskibsselskaps bygning, Oslo Magnus Poulsson. Omtale: O.Ø.
  • 111 Reguleringen og Vigelands museum O.Ø.
  • 112 Utstillingen "Hus og hjem"