1925 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 8-1925 var Alf Krohn. Fagredaktør var Ole Øvergaard. I redaksjonskomiteen satt Georg Eliassen, Arnstein Arneberg, Hassel, Johan Lindstrøm, Sverre Pedersen, J. J. Grimelund.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Trondheims katedralskoles nybyg Carl. J. Moe
  • 119 Oslo katedralskole C. F. F. Stanley
  • 123 Ribbeløse dækker (Pilzdækker) Odd Grundt
  • 124 Arkitekt H. Schytte Berg 65 aar 25. juli 1925
  • 125 Utstillingen Hus og Hjem H. Sinding Larsen, O.Ø., Carl Berner
  • 126 Titanskarkelfarve og rusticateknik
  • 128 Notiser