1926 - nr. 9

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 9-1926 var Alf Krohn. Fagredaktør var Gunnar Bjerke. I redaksjonskomiteen satt Ole Øvergaard, Arnstein Arneberg, Hassel, Johan Lindstrøm, C. Hjelte, C. Moe.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 129 Det syvende nordiske arkitektmøte Herman Munthe-Kaas
  • 133 Arkitektkonkurranse om bygning for det norske studentsamfund N. Beer, E. Falk, Harald Hals, Jacob Christie Kielland, Gustav Heiberg
  • 141 Villa for Hr. Fritjof Larsen, Drammensvn. 88 Lars Backer