1927 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 1-1927 var Alf Krohn. Fagredaktør: Gunnar Bjerke. Redaksjonskomité: Ole Øvergaard, Georg Greve, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, C. Hjelte, C. Moe. Forsiden: G. M. Bruuns villa, Bergen, Ole Landmark.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 To nyere arbeider av arkitekt Ole Landmark. G. M. Bruuns villa, Bergen og Trondheims melkeforsyning. Konow Lund
  • 6 En ny bok om boligen og boligstrøkene Sverre Pedersen
  • 7 Halfdan og Ragnhild Wilhelmssens søsterhjem, Tønsberg Otto L. Scheen
  • 11 Bygningschef Christian Linthoe in memoriam
  • 12 Norsk bygningskatalog 1026-27 O. Ø.
  • 15 Bygge og bo-utstillingen 1927 i Stockholm
  • 16 Notiser