1927 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 12-1927 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Ole Øvergaard, Georg Greve, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, C. Hjelte, C. Moe. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 177 Trondhjems kunstforenings konkurranse og domkirkens forterreng Sverre Pedersen
  • 179 Arkitektkonkurransen om galleribygning i Tronhjem med utforming av domkirkens forterreng Carl Berner, L. Lund, Sverre Pedersen
  • 189 De upremierte Sverre Pedersen
  • 190 Arkitekt I. O. Hjorth in memoriam
  • 190 Boken om kjøkkenet Sv. P.
  • 191 Varmetekniske forhold ved forsøkshus Andr. Bugge
  • 192 Notiser