1927 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 5-1927 var Alf Krohn. Fagredaktør: Gunnar Bjerke. Redaksjonskomité: Ole Øvergaard, Georg Greve, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, C. Hjelte, C. Moe. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 65 To butikker i Karl Johans gate 20. David Andersens butik og W. B. Samson Andr. H. Bjercke og Georg Eliassen
  • 71 Two bungalows i Bergen Leif Grung
  • 75 Er jernbeton et farlig byggemateriale? J. E. Orvin
  • 76 Arkitekt Finn Berner Gudolf Blakstad
  • 77 Reguleringschef August Nielsen Georg Greve
  • 78 En overflødig artikel om overflødige kontor C. Thune Larsen
  • 79 Notiser