1928 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 12-1928 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Ole Øvergaard, Georg Greve, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, J. Grimelund, Are Vesterlid.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 177 Standardiseringen i husbygningen Johs. Th. westbye
  • 181 Selvbyggerkolonien på nymark Leif Grung
  • 181 Fagforeningens koop. bolig- og byggeselskap Jacob Christie Kielland
  • 184 Norsk standars Gudolf Blakstad
  • 185 Utstilling "Heim und technik", München 1928 Vilh. Ullmann
  • 187 Standardiseringens innflydelse på byggeomkostningene Maurice Payret-Dortail
  • 188 Hjemmets belysning Poul Henningsen
  • 192 Notiser