1928 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 2-1928 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Ole Øvergaard, Georg Greve, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, C. Hjelte, C. Moe. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 17 Bergens arkitektforenings utstilling Red.
  • 20 Konkurransen om justisbygningen i Bergen Carl Platou, Erlend Tryti, Fr. Crawfurd-Jensen
  • 21 Konkurransen om kirke på Stortveit i Fana
  • 26 Jens Thiis: Fransk ånd og kunst Sverre Poulsen
  • 28 En bok om vestlandet Sv. P.
  • 30 Varmetekniske forhold ved forsøkshus M. Eckhoff
  • 31 Kivron O. Ø.
  • 32 Notiser