1928 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 3-1928 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Ole Øvergaard, Georg Greve, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, C. Hjelte, C. Moe. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 33 Brukseier Johan Colletts hus, Madsrud, V. Aker Magnus Poulsson
  • 37 Bokanmeldelse Sv. P.
  • 57 Skibsrummene i nasjonalmuseet på Bygdøy Arnstein Arneberg
  • 39 Oseberghallens hvelvkonstruksjon AS Høyer-Ellefsen
  • 39 Colosseum kinoteater Jacob Hanssen, Gerh. Iversen
  • 40 Colosseums kuppelkonstruksjon P. Hadeler Askevold
  • 48 En ny konstruksjon for grossmarkhalle, Leipzig H. Ritter. Fr. Dischinger
  • 47 Arkitekttitelens autorisasjon Kr. Boing, Joh. Gaarder
  • 48 Notiser