1928 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 4-1928 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Ole Øvergaard, Georg Greve, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, J. Grimelund, Are Vesterlid.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 49 Arkitektkonkurranse om juristbygning i Bergen Carl Platou, Erlend Tryti, Fr. Crawfurd-Jensen
  • 60 Garnisonssykehuset, Rådhusgaten 19 Arne Berg, Red.
  • 62 Genéve-komedien Sv. P.
  • 63 Fra styret for Norske arkitekters landfsforbund Kr. Boing, Joh. Gaarder
  • 64 Møbelarkitekt Oluf A. Martins in memoriam A. H. Bj.
  • 64 Notiser