1928 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 5-1928 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Ole Øvergaard, Georg Greve, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, J. Grimelund, Are Vesterlid.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 65 G. Møllhausens gård, Karl Johans gate 17 Andr. H. Bjercke og Georg Eliassen
  • 73 Nordisk byggnadsdag 1927 Harald Aars
  • 74 Nye butikkinnredninger i Oslo, Paulssons & co, Nedre Slotsgate Edvard Heiberg
  • 76 Bokanmeldelser. Omkring Wanschers arkitekturhistorie Sverre Poulsen
  • 78 G K-terrassebygninger Gjerløv-Knudsen
  • 80 Notiser