1929 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 12-1929 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Arne Eide, Herman Munthe-Kaas, Byarkitekt Hassel, Johan Lindstrøm, H. Andersen, E. Gjone.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 177 Generalplanen for Oslo O. Ø.
  • 180 Arkitekthjem VI. Eget hus, Fornebo Ole Øvergaard
  • 184 Nutidens stil Poul Henningsen
  • 188 Ingeniør Ed. Harboes hus, Elvegaten 7, Trondhjem Roar Tønseth, Ed. Harboe
  • 189 Arkitektenes utstilling i Göteborg Anna Mohr Branzell