1929 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 3-1929 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Herman Munthe-Kaas, Arne Eide, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, E. Gjone, H. Andersen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 33 To villaer. Enebolig for G. M. Bruun AS, Fana og enebolig for hr. Einar Blaauw, Bergen Konow Lund
  • 39 Fr. Macody Lund: Ad quadratum II
  • 39 Stilutvikling Sv. P.
  • 40 Rådmann Heibergs hus ved Blindern Edvard Heiberg
  • 45 Arkitekthjem III, Bungalow, Lerkendalveien, Trondhjem Andr Bugge
  • 48 Den nye bygningslov Red.
  • 48 Notiser