1929 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 6-1929 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Herman Munthe-Kaas, Arne Eide, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, E. Gjone, H. Andersen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 81 De volharding, Haag G. Friedhoff
  • 83 Om lydisolering og ventilasjon Direktøren for Pleyel, G. Lyon, Paris
  • 88 Byggeproblemer i Paris
  • 89 Statens bygningsinspektorat Kr. Boing, Joh. Gaarde
  • 90 Arkitektkonkurransen om tegninger til Bergens haandverks- og industriforenings nybygning K. T. Finckelsen, Frithjof andersen, Finn Berner, Arne Eide, Sverre Madsen