1929 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 7-1929 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Herman Munthe-Kaas, Arne Eide, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, E. Gjone, H. Andersen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 97 Et streifblikk over Nidarosdomens skulpturarbeider og billedkunsens stilling i Norge Johan Meyer
  • 106 Trondhjems domkirkes glassmalerierr Gabriel Kielland
  • 109 Konkurransen om utsmykning av Stiklestad kirkes kor Johan Meyer, Axel Revold, Arnstein Arneberg, Sverre Pedersen
  • 111 Kunstmaler Alf Rolfsens utkast "Sverdet og liljen"
  • 112 Olafjubileet 1930. Konkurransen om Trønderutstillingen