1929 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 8-1929 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Herman Munthe-Kaas, Arne Eide, Stadsarkitekt Hassel (Bergen), Johan Lindstrøm, E. Gjone, H. Andersen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Soria-moria Thv. Astrup
  • 117 Soria-moria. De bygningstekniske konstruksjoner Reidar Conradi
  • 118 Bislet kooperative boligselskap I. Benneches gate 6, Collets gate 5-7, Sofies gate 23-37 Nicolai Beer og Egil Haanshuus
  • 120 Statens boligkompleks Gimle II. Sophus Lies gate 6 B, Gimle terrasse 3-7, Fritzners gate 17-17B Lorentz Ree
  • 122 Grimstadgaten 23 Henrik Nissen
  • 122 Kvinders boligselskap AS, Theresesgate 35B Henrik Nissen
  • 122 Bennechesgate 1 & 3 as Henrik Nissen
  • 124 Bebyggelsen på Langaardsløkken, Professor Dahls gate 32 m.v. Kristoffer Lange
  • 126 Eckerbergsgate 55 Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas