1929 - nr. 9

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 9-1929 var Alf Krohn. Fagredaktør: Sverre Poulsen. Redaksjonskomité: Arne Eide, Herman Munthe-Kaas, Byarkitekt Hassel, Johan Lindstrøm, H. Andersen, E. Gjone.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 129 Elverum folkehøgskule Gunnar Bjerke og Jacob Christie Kielland
  • 133 Smestad Villakvarter Gundolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
  • 136 Arkitekt Fritjof Reppen: Eget hus Fritjof Reppen
  • 138 Bolignød og folkehelse Max Grünewald
  • 140 Det nye "Pigalle"- theater i Paris Charles Sicles, Just og Blum
  • 144 Notiser