1931 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bedre byggeskikk

Denne utgaven av byggekunst er utgitt ved Oslo arkitektforenings jubileumsutstilling 1931

Redaksjonskomité for Byggekunst nr. 5 1931 var Harald Aars, Herman Munthe-Kaas og Andreas Nygård. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 83 OAF 25 år Finn Bryn
 • 85 Arkitekten og samfundet Arne Eide
 • 87 Byggekunstens utvikling gjennem de siste 25 år Harald Aars
 • 89 Oslo rådhus Jens Dunker
 • 91 Oslo byplan Harald Hals
 • 93 Oslo kommunes boligbygging Jacob Christie Kielland
 • 99 Ny monumentalitet Johan Ellefsen
 • 29 Forretningsgården O. Eindride Slaatto
 • 114 Fabrikker - industrianlegg Thv. Astrup
 • 119 Hoteller og restauranter F. S. Platou
 • 125 Om butikker Arne Korsmo
 • 127 Villaen Gudolf Blakstad
 • 135 Småhus Ove Bang
 • 137 Landsbebyggelsen 137
 • 141 Kjøkkenet Ingeborg Krafft
 • 143 Ombygging og modernisering Henrik Nissen
 • 145 Arkitektkonkurranser og hvorfor de børe holdes Carl Berner
 • 146 Sund byggeøkonomi K. M. Sindig-Larsen
 • 148 Husbygging og kredittinstitusjoner Chr. Morgenstierne
 • 150 Om byggeloven A. Kielland
 • 152 Arkitektstanden og vernet om våre fortidsminner Georg Eliassen