1932 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Planarbeid

Redaktør for nr. 6-1932 var Sverre Poulsen. redaksjonsutvalg: Herman Munthe-Kaas, Andreas Nygaard, Johan Lindstrøm, Peter Andersen, K.V.Jürgens, K. Kielland. Disponent: redaktør Alf Krohn.

På omslaget: Marienlyst, Reguleringsplan for strøket mellem Kirkeveien og Universiteet på Blinderen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 101 Formlæreprofessoratet
  • 102 Nye synspunkter i byplanarbeidet Professor Sverre Pedersen
  • 105 Oslo omeng - det er i omegnen byen vokser Reguleringsplanschef i Aker August Nielsen
  • 110 Et nytt bybilde Reguleringschef i Oslo Harald Hals
  • 116 Arkitekt Arnstein Arneberg 50år
  • 117 Studieplanen