1935 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Sanatorium i Trøndelag og konkurranse om Rikskringkastingen

Ansvarlig redaktør for nr. 6-1935 Andreas Nygaard. Disponent: Andreas Nygaard. Disponent: redaktør Alf Krohn. Redaksjonsutvalg: Ole Lind Schistad, Ole Øvergaard, Johan Lindstøm, G. F. Fasting, K. Kielland, Helge Thiis.

Forsiden: Sanatorium i Trøndelag