1935 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for nr. 8-1935 Andreas Nygaard. Disponent: Andreas Nygaard. Disponent: redaktør Alf Krohn. Redaksjonsutvalg: Ole Lind Schistad, Ole Øvergaard, Johan Lindstøm, G. F. Fasting, K. Kielland, Helge Thiis.

Forsiden: Forslag til regulering av Vikas vestre del i Oslo

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 29 Fra NAL, Omsetningsavgiften, Lars Backers legat
  • 30 Konkurranser, Nytt tidsskrift, Lydisolasjon i dobbeltvegger, Drammens turn- og idrettshall, Jubileumsheftet, Store byggeplaner under oppseiling i Tønsberg
  • 31 25-års-jubileet for Norges Tekniske Høiskole
  • 181 Forslag til regulering av Vikas vestre del i Oslo Ove Bang, Johan Ellefsen, Andreas L. Høyer
  • 192 Nyere boligbygg i Oslo Henrik Nissen, Kristofer Lange, Reidar Johansen
  • 195 Kampens Byggeselskap AS O. E. Slaatto
  • 196 Ullern Tuberkolosehjem Ole Øvergaard