1936 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for nr. 2-1936 var Andreas Nygaard. Disponent: redaktør Alf Krohn. Redaksjonsutvalg: J. Christie Kielland, Johan Lindstøm, G. F. Fasting, K. Kielland, Helge Thiis.

Forsiden: Aftenpostens nybygg

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 21 Aftenpostens nybygg Bryn og Ellefsen
 • 27 Iladalen Boligselskap Ragnar Nilsen
 • 30 Om husrenovasjon i Oslo E. Grann-Mayer
 • 34 Soknedal kirke, Sør-Trøndelag John Tverdahl
 • 35 Den svenska länsarkitekt-institusjon Erik Friberger
 • 5 Tillegget: Fra NAL, H.A. Benneches legat for norsk kunst, fra BAF,
 • 6 Tillegget: Fra OAF
 • 7 Tillegget: Om stadens og fagets interesser II Harald Hals
 • 7 Tillegget: Arkitekter og bygningsingeniører inn i Arbeidernes faglige landsorganisasjon Gunnar Jørgen
 • 7 Tillegget: Mellomskolenes 25års jubileum forberedes Fr. Svendsen
 • 7 Tillegget: Personalia
 • 8 Tillegget: Dødsfall, bokanmeldelse, overflateforedling ved brennbeising, konkurranser