1937 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for nr. 8-1937 var Andreas Nygaard. Disponent: redaktør Alf Krohn. Redaksjonsutvalg: B. Heiberg, Tønnes Søyland, Johan Lindstøm, G. F. Fasting, K. Kielland, Helge Thiis, G. Helland, L. Imsland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 29 Fra NAL Generalsekretæren
 • 29 Nordisk Bygningsdag i Oslo 1938 Kr. Boing, Thorleif Jensen, Gunnar Øvergaard Jørgen
 • 29 Stocholms Byggndsförening
 • 30 Personalia: Arkitekt Bredo H. Berntsen
 • 30 Konkurranser, Riksarkitekt, Glassvegger
 • 31 Bokanmeldelser
 • 32 XIV internationale arkitektkongress
 • 167 Veggelus og boligbygg Gunvor Haugen
 • 174 Analyse av et boligprosjekt. Elastiske standardboliger Ove Bang, Jan Reiner
 • 177 Utredning om arkitektene Bang og Reiners forslag til utforming av nye boligstrøk Gunnar Øvergaard Jørgen
 • 183 Boligbehovet i Trondheim Martin Enger