1938 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Møbler

Redaktør for nr.8-1938 var Eyvind Alnæs. 

Redaksjonsutvalg: for Oslo Gunnar Øvergaard Jørgen, Tønnes Søyland. For Bergen: Johan Lindstrøm, G. F. Fasting. For Trondheim: K. Kielland, Hermann Semmelmann. For Stavanger: G. Helland, L. Imsland. Disp.: Redaktør Alf Krohn. 

På forsiden: Lette stoltyper av arkitekt Bruno Mathsson, fra firma Karl Mathsson, Värnamo, Sverige.