1939 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byggeproblemer og reguleringsspørsmål i Trondheim

Ansvarlig redaktør for nr. 2-1939 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: Gunnar Ø. Jørgen, Reidar Lund, Tønnes Søyland, Johan Lindstrøm, G. F. Fasting, K. Kielland, Herman Semmelmann, G. Helland, L. Imsland. Disponent: redaktør Alf Krohn.

Forsiden: Tre-Trondheim og mur-Trondheim.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 41 Byggeproblemer og reguleringsspørsmål i Trondheim
 • 41 Trebebyggelsen Trondheim-Trinda Sverre Pedersen
 • 43 Firemannsbolig i Trondheim, Nyveien 68 Tycho D. S. Castberg
 • 44 Hybelshus av tre i Trondheim, Strindveien 40 Tycho D. S. Castberg
 • 45 AS Voldsmindes boligkompleks, Trondheim Sverre Pedersen
 • 46 Boliger og dødlighet — en undersøkelse i Trondheim Stadsingeniør Thesen
 • 49 "Skaldalhus" som reguleringsproblem Frode Rinnan
 • 51 Forslag til ny håndverkslov Harald Hals
 • 53 Ila-byggene IV, Søren Jaaæks gate 3, 4 og 6, Oslo Ragnar Nilsen
 • 54 Hammerstadgata 23, Asker Gunnar Bjerke
 • 55 AS Myrahagen, OBOS, Bentsebrutata 16-18 Jens Dunker og Georg Rohde
 • 57 AS Balkeby, OBOS, Dunkers gate 4, Industrigata 31 og Holmboes gate 5 og 7, Oslo Edgar Smith-Berentsen
 • 59 Hygienen i de moderne leiegårdene Kirsten Sinding-Larsen
 • 9 Tillegget: fra NAL, Norks standard - halv pris, 20 aastat ehitamist Eestis, viktig ny stilling, Norges Tekniske Høgskole
 • 10 Tillegget: Byggeforskrifter m.v., reis til Sveits!, det nordiske arkitektmøte i Finnland, "Karl Johan kvartalet".
 • 12 Tillegget: konurranser